Partners

Monique biedt vanuit Org-Support verschillende diensten aan voor toezichthoudende organen., dit doet zij in samenwerking met Karin Lodder & Mireille Wiegman vanuit Bureau Basalt

 

Onderdeel van het aanbod voor toezichthoudende organen is onder andere de Begeleiding van de externe cq onafhankelijke zelfevaluatie en trajecten ter bevordering van de integrale verantwoordelijkheid binnen de RvT | RvC.     

                                                                                                                als ervaren toezichthouders, coaches en procesbegeleiders ligt de expertise van Monique, Karin en Mireille op de meer en minder tastbare dynamics in de boardroom

Bureau Basalt

Karin Lodder & Mireille Wiegman

Terschelling

www.bureaubasalt.nl