dienstverlening

Monique biedt support, advies & begeleiding van bestuur, toezichthoudende organen en bestuurssecretarissen.

 

de ondersteuning en mijn advies is toegepast op uw persoonlijke en unieke situatie. Ik richt mij op Uw goed geïnformeerde en tevreden klanten, deskundige en toegewijde medewerkers, gezonde bedrijfsvoering en good governance

 

Mijn dienstverlening is vanzelfsprekend gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen en wijzigingen in wetgeving & financiering, kwaliteitseisen, trends en ontwikkelingen op de markt binnen uw branche

 

daar waar u tijdelijk extra denkkracht en expertise nodig heeft om als bestuur het gewenste resultaat te bereiken, is Org-Support er voor u

 

Org-support kunt u benaderen voor:

 

- Interim opdrachten als adviseur of secretaris RvB, CvB en RvT | RvC

- Begeleiding van uw bestuurder bij groei en ontwikkeling in bestuurlijke rol
- Coach- ontwikkeltraject van uw bestuurssecretaris
- begeleiding van- en oriëntatie op nieuwe samenwerkingsverbanden

- opdrachten met betrekking tot rolverheldering besturen, directies en toezichthoudende organen

Opdrachten

Opdrachten 2010-2023

 

Bestuurssecretaris a.i. Stichting TCCN Heerenveen 

 

Bestuurssecretaris A.I. Fierder Onderwijs 

 

Directiesecretaris a.i. Samenwerkingsverband Noord Nederland 

 

Bestuurssecretaris a.i. Onderwijsgroep Noord

 

Bestuurssecretaris a.i. Leppehiem 

 

Strategisch adviseur Raad van Bestuur a.i. Oosterlengte 

 

Voorzitter Centraal Corona Crisisteam a.i. Zonnehuisgroep Noord

 

Adviseur Raad van Bestuur a.i. Elker 

 

Adviseur Raad van Bestuur a.i. ROS Friesland

 

Bestuurssecretaris a.i. De Noorderbrug 

 

Bestuurssecretaris Raad van Toezicht a.i.  Jeugdhulp Friesland 

 

Secretaris Raad van Bestuur | Secretaris Raad van Toezicht | Manager bureau Raad van Bestuur | Manager Programmabureau a.i.  Treant Zorggroep

                                       

Bestuurssecretaris a.I.  MEE Friesland

 

Secretaris Raad van Toezicht a.i. MEE Noord

 

Bestuurssecretaris a.I.  Zorggroep Liante

 

Bestuurssecretaris A.I.  Pi-Groep 

 

Advisering en ondersteuning directie en medezeggenschap  Zorgkompas B.V.

 

Adviestraject intergemeentelijke samenwerking Sociaal Domein 

Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (vanuit BVNG)

 

strategisch meerjarenbeleid  COC Friesland

 

directieadviseur a.I.  wetterskip Fryslân

 

campagne in kader van verkiezingen provinciale staten  Zorgbelang fryslân

 

manager projecten & bestuursondersteuning a.I.  Revalidatie Friesland

 

meerjarenbeleid  zorgorganisatie

 

jaarplan  maatschappelijke organisatie

 

Tarieven

De tarieven van Org-Support zijn marktconform en worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld

 

Aan een oriënterend gesprek zijn vanzelfsprekend geen kosten verbonden