Aanbod voor Raden van Toezicht &        Raden van Commissarissen

In samenwerking met Bureau Basalt biedt Org-Support diverse diensten en (maatwerk)trajecten aan voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen

 

Het aanbod van Bureau Basalt bestaat onder andere uit het Begeleiden van de externe cq onafhankelijke zelfevaluatie, programma's & masterclasses ter versterking van de onderlinge samenhang binnen het toezichthoudende orgaan

 

In 2017, 2018 en 2019 heeft Bureau Basalt verschillende commissariaten van de Rabobank en woningcorporaties mogen begeleiden.