Aanbod voor Raden van Toezicht &        Raden van Commissarissen

Org-Support biedt diverse diensten en (maatwerk)trajecten aan voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen

 

Aanbod 

- Voorbereiden en/of begeleiden van de externe / onafhankelijke zelfevaluatie,

- programma's ter versterking van de onderlinge samenhang binnen het toezichthoudend orgaan   

                                                                                                             

als ervaren governance specialist en toezichthouder ligt de expertise van  Monique op de meer en minder tastbare dynamics in de boardroom