Aanbod voor Raden van Toezicht &        Raden van Commissarissen

In samenwerking met Karin Lodder en Mireille Wiegman van Bureau Basalt biedt Org-Support diverse diensten en (maatwerk)trajecten aan voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen

 

Aanbod 

- Begeleiden van de externe / onafhankelijke zelfevaluatie,

- programma's & masterclasses ter versterking van de onderlinge samenhang binnen het toezichthoudend orgaan

- trajecten ter bevordering van de integrale verantwoordelijkheid binnen de RvT | RvC.     

                                                                                                             

als ervaren toezichthouders, coaches en procesbegeleiders ligt de expertise van Karin, Mireille en Monique op de meer en minder tastbare dynamics in de boardroom

 

De afgelopen jaren heeft Bureau Basalt verschillende commissariaten van de Rabobank en woningcorporaties mogen begeleiden.